MUSIC (9 de marzo, 2003)

Tracklist:

01. Sakurairo Mau Koro
02. Oborodukiyo ~Inori
03. Hi no Tori
04. Kumo no Ito
05. Rocking Horse
06. Carrot & Whip
07. Shadows of you
08. LEGEND
09. Hemlock
10. SEVEN
11. FAKE
12. Fed Up
13. Hitori

Descargar:

Parte 1

Parte 2

0 DeJ@ tu Coment@rio @qui.: